سفارش کار

قبل
بعد

عکاسی برای دیجی کالا با شرایط زیر است:
– عکاسی با زمینه سفید است
– ۳ فریم عکس که یک عکس ادیت شده است و دو عکس دیگر صرفا تصحیح نور شده‌اند
– عکس‌ها در ابعاد ۱۵۰۰ * ۱۵۰۰ پیکسل تحویل داده می‌شوند.
– در صورت عدم تایید توسط دیجی‌کالا تصحیح شده و حتی در صورت نیاز به عکاسی مجدد بصورت رایگان این‌کار انجام خواهد شد؛ چون تضمین ثبت را می‌کنیم.
– خرید بیش از ۵۰۰ هزار تومان یا ۵۰ کالا، پنج درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.
– خرید بیش از یک میلیون تومان یا ۱۰۰ کالا، ده درصد تخفیف و بیش از دو میلیون تومان پانزده درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.

ابعاد کوچکتر از ۴۰ × ۴۰ × ۴۰
غیر شفاف و غیر رفلکشن
بدون نیاز به سرهم‌بندی (یا اسمبل کردن)

عکاسی ساده                  ………………………………………. ۱۱۰۰۰ تومان
فریم اضافه عکاسی ساده ………………………………………. ۳۰۰۰ تومان

عکاسی پوشاک یک تکه (شبح‌گونه) و کفش  ………………………  16000تومان
عکاسی پوشاک دو تکه (شبح‌گونه)  ……………………………………  18000تومان
عکاسی پوشاک (کمربند، دستکش و کلاه)  ………………………….  12000تومان
عکاسی پوشاک بدون مانکن (یک تکه)  ………………………………  12000تومان
عکاسی پوشاک بدون مانکن (دو تکه)  ……………………………….  15000تومان
فریم اضافه عکاسی پوشاک  …………………………………………….  6000تومان

عکاسی زیورآلات یک تکه ………………………………………. ۱۵۰۰۰تومان
عکاسی زیورآلات دوتکه به بالا ………………………………………. ۲۰۰۰۰تومان
فریم اضافه عکاسی زیورآلات ………………………………………. ۵۰۰۰تومان

عکاسی از لوازم شفاف و رفلکشن – کوچک ………………………….. ۱۸۰۰۰تومان
فریم اضافه عکاسی از لوازم شفاف و رفلکشن – کوچک …………. ۶۰۰۰تومان
عکاسی از لوازم شفاف و رفلکشن – بزرگ …………………………….. ۲۵۰۰۰تومان
فریم اضافه عکاسی از لوازم شفاف و رفلکشن – بزرگ ……………. ۱۲۰۰۰تومان
 

ابعاد بزرگتر از ۴۰ × ۴۰ × ۴۰

عکاسی کالاهای حجیم و بزرگ  …………………………………  ۲۲۰۰۰تومان
فریم اضافه عکاسی کالاهای حجیم و بزرگ ………..……….  ۶۰۰۰تومان