درباره ما

هر کدام از عکاسان یا دوربین به‌‌دستان امروز را که میبینیم؛ همگی اتفاقی دست به دوربین شده‌اند یا عکاس.

ما هم یکی از این‌ها

امسال هم دهمین سال شروع عکاسی است، از دانشگاه تا حالا